Vážení priatelia včelári, včelárky,
ZO SZV Vranov nad Topľou poslala pozvánku, ktorú Vám ďalej tlmočíme.
ZO SZV Vranov nad Topľou Vás pozýva na 3.ročník Vranovských medových dni v dňoch 21.-22.10.2022 v Mestskom dome kultúry bohatým programom pre odbornú aj laickú verejnosť. 21.10.2022 bude vyhodnotená súťaž v maľovaní ,, VČELY A VČELÁR OČAMI DETI“ žiakov škôl mesta Vranov nad Topľou, formou prednášok a názorných ukážok im priblížime život včiel. Dňa 22.10.2022 zúčastnených pripravujeme odborné prednášky lektorov Ing. Anna Novosadová a Mgr. Ján Píš  a ochutnávku medov a medovín. Na stretnutí bude možnosť kúpiť medy od včelárov a pomôcky na prácu so včelami od predajcov a výmenu vosku za medzistienky.

Budete mať možnosť kúpiť medy od včelárov a pomôcky na prácu so včelami od predajcov a výmenu vosku za medzistienky.

Predajcovia : , VCELA-MI MICHALOVCE ,VELČEK -VYROBA UĽOV,  PAVUK KOSICE,  VCELY ESHOP NITRA
PROSÍM INFORMUJTE SVOJICH ČLENOV A PRIVÍTAME VŠETKÝCH.
 
 

S úctou k Vám

Včelám  zdar
Jozef Tomčák
predseda ZO SZV
Vranov nad Topľou
0918537997