Odovzdanie vzoriek z uhynutých včelstiev, zmena priestorov objednávania liekov

Vážené včelárky a vážení včelári

Výbor ZO_SZV Prešov oznamuje členom organizácie.

Oznam číslo 1.

1, Z menu miesta objednávania liekov, nakoľko sú prázdniny, škola bude uzavretá. Preto vás prosíme, aby ste si v termínoch

3.3.2020 v čase 16:00 – 17:30

4.3.2020 v čase 15:30 – 17:00

lieky objednali v priestoroch  Pizza Restaurant Allegro Prešov ,  kde bude náš zdravotník.

 

Oznam číslo 2.

Na základe obežníka 7/2020,  ktorý je zverejnený aj na centrálnej stránke (nájdete ho aj tu) 

Výbor určil zodpovednú osobu na spracovanie údajov, zabalenie a odoslanie vzoriek:  PeaDr. Michala Čontofalského

Termín v našej organizácií bol výborom určený do 3.3.2019.

Vzorky môžete doniesť 3.3.2020 v čase 16:00 – 17:30 hod.  Pizza Restaurant Allegro Prešov, kde bude náš zdravotník.

 

 

Za výbor   Ing. Gabriel Nemčík

 

 

Termíny na objednávanie liekov

Vážené včelárky, Vážení včelári

Dávame do pozornosti termíny na objednávanie liekov pre včely členov našej organizácie.

3.3.2020 v čase 16:00 – 17:30

4.3.2020 v čase 15:30 – 17:00

10.3.2020 v čase 15:30 – 17:00

12.3.2020 v čase 15:30 – 17:00

Objednávanie bude prebiehať  v priestoroch Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov

Pozvánka na 1.ročník otvorenia sezóny v Prešovskom kraji

Prešov_pozvanka

dsfsd

Slovenský zväz včelárov, Regionálna zložka
Prešovský kraj a Základná organizácia
Slovenského zväzu včelárov pri
Strednej odbornej škole lesníckej v Prešove

Vás pozývajú na 1.ročník Otvorenia včelárskej sezóny v Prešovskom kraji spojený s konferenciou o včelárstve, ktorý sa uskutoční
dňa 14.3.2020 v priestoroch SOŠ lesníckej, Kollárova 10, Prešov

 

Program:


9:00 – 9:15    Otvorenie

9:15 – 10:45  Prednáška: 
       Prevencia a tlmenie chorôb včiel Doc. 
       MVDr. JurajToporčák, PhD.

10:45 – 12.15  Prednáška:  Technológia včelárenia    
        Ing.Ján Kopernický        

12:30 – 12:45  Prestávka

12:45 – 14:15 Nove smery vo včelárstve 
        doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.          

14:15-16:30   Možnosti použitia včelieho peľu pri rôznych 
       ochoreniach MUDr. Štefan Košlik CSc

16:30 – 16:45  Vyhodnotenie súťaže o najlepší med v okrese Prešov

16:45 hod.     Ukončenie 


Počas celého dňa bude ochutnávka rôznych druhov medu, medoviny a včelích  produktov a bude prebiehať  súťaž   „Najlepší med v okrese Prešov“.
(vzorky medov do súťaže môžete prihlásiť do 10.3.2020)

V priebehu dňa bude zabezpečený predaj včelích produktov a včelárskych potrieb firmami: včelí vosk – Daniel Valko, Sadecki Bartnik – Poľsko, výroba medzistienok Želovce – Ján Furák, výroba úľov-pán Kirňak, APIGOLD LIPTOVKÝ HRADOK – p. Michal Mačička, výroba úľov – p. Pavol Kollár, výroba úľov – p. Ľubomír Vajda, výroba úľov – p. Viliam Velček

 

Prednáška a objednanie liekov 27.2.2020

Vážené včelárky, Vážení včelári, Priatelia včelárenia

Výbor oznamuje svojim členom, že  dňa 27.02.2020  majú možnosť objednania liekov pre svoje včeličky od 16:00 hod. v priestoroch  Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov. Následne od 17:00  si môžu vypočuť zaujímavú prednášku z úst Gabriela Nemčíka staršieho.

Za výbor  Ing. Gabriel Nemčík

 

 

O b e ž n í k č. 1/2020

V prílohe nájdete obežník  Pozvanka_obeznik1_2020

Základná organizácia

Slovenského zväzu včelárov v Prešove

O b e ž n í k  č. 1/2020

 

Výbor ZO SZV v Prešove oznamuje:

 

Dňa 26. januára 2020 o 9.00 hod. sa bude konať Výročná členská schôdza

ZO SZV v Prešove.

 

Miesto konania: Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov.

Stredná odborná škola sa nachádza pri železničnej a autobusovej stanici

oproti čerpacej stanici SHELL.

Program:      

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej, volebnej a revíznej komisie.
 3. Hodnotiaca správa za rok 2019, program činnosti pre rok 2020
 4. Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
 5. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2019
 6. Diskusia
 7. Schválenie uznesenia
 8. Záver

 

Výbor ZO SZV oznamuje:

 

 1. Výber členského na rok 2020 a VYPLÁCANIE DOTÁCIÍ ZA ROK 2019

Dotácie za opeľovaciu činnosť za rok 2019 s odčítaním členského poplatku sa budú vyplácať  pred začatím VČS dňa 26. januára 2020 o 7.00. hod. a 29.01. 2020 a 30.1. 2020 v čase od 15.00 hod do 17.00 hod v priestoroch Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov.

Prosíme všetkých členov ZO SZV v Prešove, aby si dotácie prevzali z dôvodu zaslania výplatných listín na SZV Bratislava. Preto prikladám splnomocnenie, ktorým môžete poveriť známeho k prevzatiu dotácie pokiaľ to z Vašej strany nebude možné.  

 

 1. Jarné prehliadky včelstiev pre rok 2020

Stretnutie asistentov úradného veterinárneho lekára (AUVL) sa uskutoční v čase, ktorý určí RVPS Prešov. Bližšie informácie budú zverejnené na presov.vcelari.sk

 

Na parkovisku bude pr. Daniel Valko  so včelárskymi potrebami počas VČS a po jej skončení, kontakt:0908 972 239.

 

V Prešove dňa 13.1.2020

 

Ing. Gabriel Nemčík                                                             PaedDr. Michal Čontofalský

predseda ZO SZV                                                                                 tajomník ZO SZV

 

sv. Omša za účasti včelárov (sviatok sv. Ambróza) 7.12.2019 o 16:30

Pri príležitosti sviatku sv. Ambróza Vás rehoľa menších bratov Františkánov a Komunitná včelia záhrada v Prešove v spolupráci so Slovenským zväzom včelárov a Asociáciou včelárov Slovenska srdečne pozývajú na Ďakovnú svätú omšu za účasti včelárov z Prešova a okolia.

Svätá omša sa bude konať 07. decembra 2019 vo Františkánskom kostole sv. Jozefa o 16:30 hod.

Po svätej omši bude nasledovať stretnutie včelárov v priestoroch kláštora, kde vystúpia s prejavmi zástupcovia jednotlivých združení.

Príloha pozvánka

S pozdravom,

Gabriel Nemcik
Stanislav Kowalski
Komunitná včelia záhrada na Františkánskej bašte

Oznamy pre členov ZO SZV Prešov

Vážení priatelia včelári.

1, Dňa 28.11.2019 o 16:00 hod.  vás srdečne pozývame na včelársku prednášku, ktorú odprednáša RNDr. Čermáková z Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok. Prednáška sa uskutoční v priestoroch Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov.

2, Dňa 28.11.2019 bude vyplácanie AUVL (jarné prehliadky RVPS)

3, Dňa 28.11.2019 sa budú dať objednať  časopisy, publikácie a multimediálne DVD z ponuky SZV.  Ponuku si môžete pozrieť tu

4, Pripomíname výmenu, výkup vosku a voštím 16.11.2019  o 9:00.hod. (v sobotu), v priestoroch:  areál bývalých kasárni Čierny Barón (parkovisko). Kontakt na Daniel Vaľko 0908 722239

5. Regionálna zložka SZV organizuje akciu Stropkovské dni medu Pozvánka a program.

Včelársky krúžok pri ZO SZV Prešov otvára kurz

Včelársky krúžok fungujúci pri Základnej Organizácií Slovenského Zväzu Včelárov Prešov

Otvára nový včelársky krúžok (kurz) pre začínajúcich dospelých včelárov na roky 2019/21.
Kurz je bezplatný, má teoretickú a praktickú časť.
Teoretická časť prebieha do apríla, stretnutia budú cca 3 x mesačne počas pracovného týždňa o 16:30.
.
V prípade záujmu kontaktujte: VceliaAlchymia@gmail.com alebo Facebook: Včelia Alchýmia.
Podrobnosti nájdete na facebooku: Včelia Alchýmia
Vedúci krúžku Matúš Šurin 0910 183 376

Oprava termínu výkupu vosku na deň 16.11.2019

Vážený priatelia

Dostali sme informáciu od p. Daniela Valka, že v dohodnutom termíne 26.10. 2019 sa nemôže zúčastniť vykúpu vosku, preto tento termín rušíme, a dohodli sme sa sním na  novom  termíne  na deň 16.11.2019  o 9:00.hod. (v sobotu), v priestoroch:  areál bývalých kasárni Čierny Barón (parkovisko).

Kontakt na Daniel Vaľko 0908 722239

 

výbor ZO SZV Prešov