Upresnenie k výstave v Prešove

Vážené včelárky, Vážení včelári, Priatelia včelárenia

Už ako ste sa dočítali na našej stránke o pozvánke na akciu  O. ročník Otvorenia včelárskej sezóny v Prešovskom kraji spojený s konferenciou o včelárstve.

Upresňujeme pár dôležitých informácií. Akcia sa bude konať dňa 23.3.2019 v priestoroch SOŠ lesníckej, Kollárova 10, Prešov

Počas akcie bude prebiehať suťaž o najlepší med v okrese Prešov.

Včelár môže vzorku medu prihlásiť do súťaže dňa 22.3.2019 v čase od 14:00 do 15:00 hod.  v priestoroch SOŠ lesníckej, Kollárova 10, Prešov.  Vzorka musí býť v sklenenej 720 ml flaši (sklenený zavarací pohár šrubovací), aby sa na neho dal naskrutkovať vrchnák s pumpičkou.  

V pozvánke je spomenutý aj dodávaťel medzistienok p. Daniel Vaľko, ten sa ospravedlnil – nepríde.

 

Ing. Gabriel Nemčík

 

 

Zriadenie prístupu do CEHZ kočovní včelári

Vážení kočovní včelári,

CEHZ (centrálna evidencia hospodárských zvierat) zaslala na sekretariát SZV krátke inštrukcie k zriadeniu prístupu pre chovateľa, ktorý chce nahlásiť kočovanie:

  1. Prístup pre chovateľa, ktorý chce hlásiť kočovanie do CEHZ bude generovaný na rodné číslo.
  2. Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive Žiadosť o pripojenie do databázy CEHZ cez Prístup farmára, ktoré je prístupné na stránke Plemenárskych služieb Slovenskej republiky, š.p. https://pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat/. Pre jednoznačnú identifikáciu žiadateľa je nutné v žiadosti uviesť rodné číslo a presnú adresu bydliska. Ako registračné číslo chovu použite číslo pridelené CRV.
  3. Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať na adresu CEHZ uvedenú priamo v žiadosti.
  4. CEHZ Vám na Vašu kontaktnú adresu zašle prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. prihlasovacie údaje, a následne po prihlásení budete môcť nahlásiť plán kočovania. 

S pozdravom sekretariát SZV

Rozšírené termíny objednania liekov

Včelárky, včelári

Vzhľadom k tomu, že polovica členov našej organizácie si neobjednala lieky na tento rok pre svoje včelstvá , sme sa rozhodli, že buede možnosť si objednať lieky aj v termínoch 6.3. 2019  a 13.3.2019  a to v čase o 15:00-17:00, v priestoroch  Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov.

Prosím včelára,  ktorý si zakúpil lieky s potvrdenku s poradovým číslom 020, ktorá bola vydaná dňa 14.2.2019 (Štvrtok), aby sa ozval na tel. číslo

0915 924415  Jána Chomu