Zrušenie akcie 14.3.2019

Vážení priatelia včelári

S ohľadom na aktuálny vývoj situácie s koronavírus na Slovensku ako aj v súvislosti so zatvorením škôl akcia „1.ročník Otvorenia včelárskej sezóny v Prešovskom kraji“ spojený s konferenciou o včelárstve, ktorý sa mal uskutočniť
dňa 14.3.2020 v priestoroch SOŠ lesníckej, Kollárova 10, Prešov je zrušený.

Výstava sa uskutoční v náhradnom termíne v druhej polovici apríla, alebo v máji. O novom termíne Vás budeme včas informovať.

 

 

Oznámenie o zrušení plánovaných školení AÚVL

Vážení Priatelia včelári dovoľte, aby som tlmočil odkaz od Predsedu SZV Ing. Milana  Rusnáka .

Pozrite nižšie.

NPPC – Ústav včelárstva Lipovský Hrádok nám oznámil zrušenie kurzov AÚVL, ktoré sa mali konať dňa 13.3.2020 v Košiciach a dňa 27.3.2020 v Bratislave. Náhradné termíny budú zverejnené po odznení existujúcich zdravotných rizík na stránke Ústavu včelárstva LH.

Viac informácií nájdete tu: https://vcelari.sk/2020/03/oznamenie-o-zruseni-planovanych-skoleni-auvl/

Včelám Zdar!

S úctou k Vám

Predseda SZV Ing. Milan Rusnák