Členovia výboru

Predseda 
Ing. Gabriel Nemčík
email: gabriel.nemcik@post.sk
tel: 0903728463, 0915623747

Podpredseda

tel:

Tajomník:
PeaDr. Michal Čontofalský
email: conto@centrum.sk
tel: 0915904112

Pokladník:
Ing. Mikuláš Olejár
email: mikulasolejar@azet.sk
tel: 0905700842

Zdravotník:
Mgr. Ján Choma
email:chomajan@centrum.sk
tel:0915924415