Zmena termínu kurzu chovu včelích matiek

Oznam z regionálnej  zložkz SZV (RZ SZV)

RZ SZV Prešovský kraj ma v pláne práce naplánovaný kurz chovu včelích matiek v termíne

22-23.5.2021 na SOŠ lesníckej v Prešove. Keďže sa v tomto čase kurz neuskutočnil z dôvodu nejasných epidemiologických pokynov požiadali sme o preloženie kurzu na termín 5-6.Júna 2021 na SOŠ lesníckej v Prešove. Žiadam Vás, aby ste sa predbežne prihlasovali na môj mail.

strela.g@centrum.sk

Maximálny počet účastníkov kurzu je 25 pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení.

S Úctou    Gabriel Foťko predseda RZ SZV Prešovský kraj.