O b e ž n í k č. 1/2019

V prílohe nájdete Obežník č.1 /2019 – pozvánka na výročnú členskú schôdzu.

 

Príloha:  Pozvánka_obežník_1/2019

 

Základná organizácia

Slovenského zväzu včelárov v Prešove

O b e ž n í k č. 1/2019

 

Výbor ZO SZV v Prešove oznamuje:

 

Dňa 10. februára 2019 o 9.30 hod. sa bude konať Výročná členská schôdza

ZO SZV v Prešove.

 

Miesto konania: Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov.

Stredná odborná škola sa nachádza pri železničnej a autobusovej stanici

oproti čerpacej stanici SHELL.

Program:      

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej, volebnej a revíznej komisie.
 3. Ocenenie jubilantov.
 4. Hodnotiaca správa za rok 2018, plán činnosti pre rok 2019
 5. Správa o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
 6. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2018
 7. Návrh nákupu liečiv na rok 2019
 8. Návrh k zmenám Stanov SZV, Volebného poriadku SZV a Rokovacieho poriadku SZV.
 9. Návrh kandidátov na funkcie v zmysle Stanov SZV §16 bod 6, písm. e
 10. Informovanosť v zmysle GDPR
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

 

Výbor ZO SZV Prešov oznamuje: Pokračovať v čítaní „O b e ž n í k č. 1/2019“

Zdravotná situácia k 30.4.2020

Zdravotná situácia včelstiev v našom regióne (okres Prešov) k 30.4.2020

Podľa nariadenia RVPS Prešov  Č.sp.:741/2020 Ohnisko nákazy stanovište v katastry obce Víťaz č. KÚ 869724, parcela č. E552/1Ochranné pásmo nákazy moru včelieho plodu katastrálne územia obcí  :  Víťaz, Široké, Ovčie, Fričovce, Chminianské Jakubovany Zakazuje:   Presuny včelstiev (aj odložencov, zmetencov ), matiek, včelárskych zariadení v ohnisku, ochrannom pásme z ochranného pásma a do  ochranného pásma. RVPS Nariaďuje:  Likvidáciu všetkých rojov neznámeho pôvodu v ochrannom pásme.

Nariadené opatrenia trvajú až do zrušenia správnym orgánom.

Pozri prílohu. RVPS_PO_Vitaz_Opatrenia.tif.

 

Zdravotná situácia v našom regióne k 20.8.2019

RVPS Prešov Ruší opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu nariadene dňa 25.4.2019 v súvislosti s ohniskom moru včelieho plodu v katastri obcí Petrovany , Kendice, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Prešov v plnom rozsahu

k 20.8.2019.            pozri prílohu:  RVPS_PO_ 20190820_Petrovany 

 

Zdravotná situácia včelstiev v našom regióne k 25.4.2019

Podľa nariadenia RVPS Prešov  Č.sp.:19/2019/000810 Ohnisko nákazy stanovište v katastry obce Petrovany č. KÚ 846058, parcela č. 1696/3Ochranné pásmo nákazy moru včelieho plodu katastrálne územia obcí  : Petrovany, Kendice, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Drienov  RVPS Zakazuje:   Presuny včelstiev (aj odložencov, zmetencov ), matiek, včelárskych zariadení v ohnisku, ochrannom pásme z ochranného pásma a do  ochranného pásma. RVPS Nariaďuje:  Likvidáciu všetkých rojov neznámeho pôvodu v ochrannom pásme.

k 18.10.2018 pozri prílohu RVPS_PO_20181018

Výpočet poplatkov

Výpočet poplatkov

Dotácia za opeľovaciu činnosť:   1,91 €

Pre dotáciu boli brané počty včelstiev do 31.5.2018. /Podklady boli dodané z SZV Bratislava/

Pre platenie odvodov do SZV v Bratislave a ZO SZV Prešov boli brané počty včelstiev k 30.9.2018. /Podklady boli dodané z SZV Bratislava/

Poplatky do SZV Bratislava: 0,75 € na včelstvo Pokračovať v čítaní „Výpočet poplatkov“

Výročná členská schôdza 10.2.2019

Vážené včelárky a včelári

Termín výročnej členskej schôdze sa nezadržateľne približuje, preto vás prosíme, aby ste si tento termín rezervovali pre výročnú členskú schôdzu, ktorá bude dňa 10.2.2019 (nedeľa) o 9:00 hod. v priestoroch Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, 081 79 Prešov . Obežník s informáciami k výročnej členskej schôdzi bude zverejnený po zasadaní výboru, ktoré je plánované na 24.1.2019 .

Výbor ZO SZV Prešov