Oznamy pre členov ZO SZV Prešov

Vážení priatelia včelári.

1,  Dňa 24.11.2022 o 16:15 hod.  Vás srdečne pozývame na včelársku prednášku.  Prednáška sa uskutoční v priestoroch Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov.

2, Dňa 24.11.2022 bude vyplácanie AUVL

3, Dňa 24.11.2022 sa budú dať objednať: stolovýkalendár 2023 (3,00€), včelársky zápisník

2023 (1,00€) Ponuku si môžete pozrieť tu

a ine publikácie, ktoré si môžete pozrieť  tu

Vážení priatelia včelári, včelárky,
ZO SZV Vranov nad Topľou poslala pozvánku, ktorú Vám ďalej tlmočíme.
ZO SZV Vranov nad Topľou Vás pozýva na 3.ročník Vranovských medových dni v dňoch 21.-22.10.2022 v Mestskom dome kultúry bohatým programom pre odbornú aj laickú verejnosť. 21.10.2022 bude vyhodnotená súťaž v maľovaní ,, VČELY A VČELÁR OČAMI DETI“ žiakov škôl mesta Vranov nad Topľou, formou prednášok a názorných ukážok im priblížime život včiel. Dňa 22.10.2022 zúčastnených pripravujeme odborné prednášky lektorov Ing. Anna Novosadová a Mgr. Ján Píš  a ochutnávku medov a medovín. Na stretnutí bude možnosť kúpiť medy od včelárov a pomôcky na prácu so včelami od predajcov a výmenu vosku za medzistienky.

Budete mať možnosť kúpiť medy od včelárov a pomôcky na prácu so včelami od predajcov a výmenu vosku za medzistienky.

Predajcovia : , VCELA-MI MICHALOVCE ,VELČEK -VYROBA UĽOV,  PAVUK KOSICE,  VCELY ESHOP NITRA
PROSÍM INFORMUJTE SVOJICH ČLENOV A PRIVÍTAME VŠETKÝCH.
 
 

S úctou k Vám

Včelám  zdar
Jozef Tomčák
predseda ZO SZV
Vranov nad Topľou
0918537997

Výkup a výmena voštín 22.10.2022

Výkup a výmena voštín 22.10.2022

Oznamujeme naším členom ZO SZV Prešov,  že výkup vosku a voštín je zabezpečený na 22.10.2022 od 9:00 – 11:00.hod. (sobota), v priestoroch:  areálu bývalých kasárni Čierny Barón (parkovisko). Kontakt na dodávateľa:

Daniel Vaľko 0908 972239

Prednáška 29.9.2022 o 16:30

Priatelia včelári dovoľte mi aby som pozval na prednášku, ktorá sa uskutoční dňa 29.9.2022 o 16:30 hod. v priestoroch   Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov.  Téma prednášky: Všeobecné včelárstvo tešíme sa na spoločné stretnutie.

Za výbor:  Ing. Gabriel Nemčík

 

Spolupráca- zahraničná odborná exkurzia Česká republika

 

Pasielam Vám pozvánku k Zahraničnej odbornej exkurzii pre včelárov a milovníkov  včelárenia

Program

24. august 2022 (streda)
11:00 odchod autobusom z Prešova
19:00 príchod do hotela, večera, predstavenie Regionálnej antény NSRV SR
pre Prešovský kraj

25. august 2022 (štvrtok)
07:00 raňajky
08:30 odchod z hotela, presun do včelína pána Petra Vydru, Svojanov, Předměstí 33
9:00 Prehliadka včelína, odborná prednáška zameraná na chov včiel, chov matiek a
choroby včiel, výmena skúseností a výmena dobrej praxe (Petr Vydra)
12:00 obed
13:00 Odborná prednáška podľa preferencii účastníkov zameraná na chov včiel
(Petr Vydra)
15:00 Presun do hotela v Českých Budějoviciach
18:00 Check-in v hoteli v Českých Budějoviciach, večera

26. august 2022 (piatok)
07:00 raňajky a check-out, presun na medzinárodnú výstavu s názvom „Země
živitelka“
9:00 účasť na výstave Země živitelka
15:00 odchod z mesta České Budějovice, presun do Prešova
23:00 príchod do Prešova

Regionálna anténa NSRV SR pre Prešovský kraj financuje autobusovú prepravu, cestovné
poistenie účastníkov a ubytovanie s raňajkami dňa

24.08.2022 a 25.08.2022. Ostatné výdavky
spojené so stravou a vstupným na výstavu Země živitelka a iné, si hradí každý účastník sám.
Svoju záväznú účasť prosím potvrďte na nasledujúcom linku:
https://forms.gle/umcHgESvZxLARiEs5 a to najneskôr do 19.08.2022 do 15-tej hodiny, alebo telefonicky . V prípade otázok kontaktujte prosím
koordinátorku Regionálnej antény NSRV SR pre Prešovský kraj pani Máriu Tomkovú
Ňakatovú na t.č. +421 947 940 404 alebo emailom na antenapresov@mediinvest.sk.

Regionálna anténa hradí účastníkom autobusovú prepravu a ubytovanie dňa 24.08.2022 a 25.08.2022. Ostatné výdavky spojené so stravou a vstupným si hradí každý účastník sám.

Odchod autobusu je naplánovaný z parkoviska pri OD Decathlon Prešov (vedľa supermarketu Tesco pri železničnej stanici).
Ubytovanie je hradené aj s raňajkami preto účastníci si budú hradiť:
1.deň večeru
2.deň: obed a večeru
3. deň obed, vstupné na výstavu a večeru
Prípadne ešte inú stravu na pumpách a pod.

Cena obedového menu v Čechách sa pohybuje okolo 150 kč (cca 6 eur)
Cena vstupného na výstavu Země živitelka je 160kč (cca 7 eur), dôchodcovia nad 65 rokov 100kč (4eura).

Predpokladaná výška úhrady účastníkmi je 80-100 eur.

Predseda ZO_SZV Prešov

Posledné dátumy vydania liekov

Vážené včelárky, vážení včelári!

Prosím vás aby ste si láskavo vyzdvihli objednané lieky

Vydávanie objednaných liekov sa uskutoční v dňoch
11.8.2021 v čase 15:00 – 17:00
15.8.2021 v čase 15:00 – 17:00

a to na parkovisku Reštaurácie „Čierny Barón“ v Prešove (staré kasárne).
Prosím doneste so sebou aj doklad o zaplatení.

Ján Choma
tel:0915924415

Vydávanie objednaných liekov

Vážené včelárky, vážení včelári!

Vydávanie objednaných liekov sa uskutoční v dňoch
28.7.2021 v čase 15:00 – 17:00
1.8.2021 v čase 15:00 – 17:00
4.8.2021 v čase 15:00 – 17:00

a to na parkovisku Reštaurácie „Čierny Barón“ v Prešove (staré kasárne).
Prosím doneste so sebou aj doklad o zaplatení.

Ján Choma
tel:0915924415

Pozvánka na výročnú schôdzu a prednášku

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Prešove

O B E Ž N Í K Č. 1/2022

Výbor ZO SZV v Prešove oznamuje:

Dňa 12. júna 2022 o 9.00 hod. sa bude konať Výročná členská schôdza ZO SZV Prešov. Po výročnej schôdzi bude prednáška na tému, ošetrovanie včelstiev počas roka.

Miesto konania: Prešov v priestoroch  Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov.

 

Program

9:00
– Otvorenie výročnej schôdze
– Voľba návrhovej, volebnej a revíznej komisie.
– Hodnotiaca správa za rok 2021, program činnosti     pre rok 2022
– Správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
– Správa Revíznej komisie ZO SZV Prešov za rok 2021
– Diskusia
– Schválenie uznesenia
– Záver výročnej schôdze

10:30 začiatok prednášky.

Prednáška je na tému: „Technológia včelárenia“. Prednášať bude
včelárka p.  Vincová  z našej základnej organizácie.

Prosíme dobrovoľníkov (mladšie ročníky) z našej organizácie, aby prišli trochu
skôr cca 8:30 a pomohli s prípravou akcie.

V Bretejovciach 13.5.2022

za výbor

Predseda ZO SZV Prešov
Ing. Gabriel Nemčík

Stretnutie výboru 5.5.2022

Dňa 5.5.2022 v čase 16:00 hod. v Pizza Restaurant Allegro  Masarykova 19 v Prešove  sa uskutoční výborová schôdza.

Prosím členov výboru, aby sa zúčastnili.

 

Predseda Ing. Gabriel Nemčík