Posledné dátumy vydania liekov

Vážené včelárky, vážení včelári!

Prosím vás aby ste si láskavo vyzdvihli objednané lieky

Vydávanie objednaných liekov sa uskutoční v dňoch
11.8.2021 v čase 15:00 – 17:00
15.8.2021 v čase 15:00 – 17:00

a to na parkovisku Reštaurácie „Čierny Barón“ v Prešove (staré kasárne).
Prosím doneste so sebou aj doklad o zaplatení.

Ján Choma
tel:0915924415

Vydávanie objednaných liekov

Vážené včelárky, vážení včelári!

Vydávanie objednaných liekov sa uskutoční v dňoch
28.7.2021 v čase 15:00 – 17:00
1.8.2021 v čase 15:00 – 17:00
4.8.2021 v čase 15:00 – 17:00

a to na parkovisku Reštaurácie „Čierny Barón“ v Prešove (staré kasárne).
Prosím doneste so sebou aj doklad o zaplatení.

Ján Choma
tel:0915924415

Pozvánka na výročnú schôdzu a prednášku

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Prešove

O B E Ž N Í K Č. 1/2022

Výbor ZO SZV v Prešove oznamuje:

Dňa 12. júna 2022 o 9.00 hod. sa bude konať Výročná členská schôdza ZO SZV Prešov. Po výročnej schôdzi bude prednáška na tému, ošetrovanie včelstiev počas roka.

Miesto konania: Prešov v priestoroch  Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov.

 

Program

9:00
– Otvorenie výročnej schôdze
– Voľba návrhovej, volebnej a revíznej komisie.
– Hodnotiaca správa za rok 2021, program činnosti     pre rok 2022
– Správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
– Správa Revíznej komisie ZO SZV Prešov za rok 2021
– Diskusia
– Schválenie uznesenia
– Záver výročnej schôdze

10:30 začiatok prednášky.

Prednáška je na tému: „Technológia včelárenia“. Prednášať bude
včelárka p.  Vincová  z našej základnej organizácie.

Prosíme dobrovoľníkov (mladšie ročníky) z našej organizácie, aby prišli trochu
skôr cca 8:30 a pomohli s prípravou akcie.

V Bretejovciach 13.5.2022

za výbor

Predseda ZO SZV Prešov
Ing. Gabriel Nemčík

Stretnutie výboru 5.5.2022

Dňa 5.5.2022 v čase 16:00 hod. v Pizza Restaurant Allegro  Masarykova 19 v Prešove  sa uskutoční výborová schôdza.

Prosím členov výboru, aby sa zúčastnili.

 

Predseda Ing. Gabriel Nemčík

 

 

Oznamy

Priatelia včelári

1,  Vyplatenie peňazí pre  Asistentov Úradného Veterinárneho Lekára (AUVL) za prehliadky bude realizované 13.11.2021  o 10:00.hod. (sobota), v priestoroch:  areálu bývalých kasární Čierny Barón (parkovisko).

2, Vyplatenie dotácií členom, bude realizované ako každý rok v Januári .

za výbor

Predseda ZO SZV Prešov

 

Objednávanie časopisov a publikácií na rok 2022

Vážení priatelia včelári

Včelárske publikácie a časopisy, si môžete objednať do 28.11.2021 u pokladníka na mailovej adrese: mikulasolejar@azet.sk,  alebo cez SMS.

 

Časopis Včelár 2022, Cena  12 €.

Časopis Včelárství 2022, Cena  18 €.

Kalendár Stolový 2022, Cena 2 €.

Včelársky zápisník  2022, Cena  0,50 €.

Pripadne ďalšie publikácie, ktoré nájdete na stránke v odkaze :    https://eshop.vcelari.sk/

Vcelarský krúžok pri ZO SZV Prešov 2021/2022

Je nastavený na 2 roky.
Prvý započal v októbri 2018.
Najbližší nový krúžok bude otvorený až v š.r. 2021/2022.
Záujemcovia, hláste sa prosím od začiatku roku 2021…

Po absolvovaní možnosť skúšok v BB – kurz začínajúceho včelára.
Teoretická a praktická časť.
Teoretická mimo včelárskej sezóny, stretnutia cca každé 2 týždne cca na 2 h v poobedňajších hodinách počas pracovného týždňa priamo v PO.
Praktická počas včelárskej sezóny (cca od apríla) na včelnici v okolí PO.
Implementácia poznatkov aj z projektu BLESABEE.
Krúžok je bezplatný.

Náš včelársky krúžok dospelých do 2021

Vedúci včelárskeho krúžku:    Mgr. Matúš Šurín

email:     m.surin.sp@gmail.com

 

Vydávanie objednaných liekov

Vážené včelárky, vážení včelári!

Vydávanie objednaných liekov sa uskutoční v dňoch
29.7.2021 v čase 15:00 – 17:00
2.8.2021 v čase 15:00 – 17:00
5.8.2021 v čase 15:00 – 17:00

a to na parkovisku Reštaurácie „Čierny Barón“ v Prešove (staré kasárne).
Prosím doneste so sebou aj doklad o zaplatení.

Lieky sa budú vydávať aj počas Výročnej členskej schôdze a prednášky  15.8.2021 v Drienove.

Ján Choma
tel:0915924415