Včelársky krúžok

Včelársky krúžok

od 1.1.2019 pri našej organizácií ZO SZV Prešov bol zriadený Včelársky krúžok.

Vedúci včelárskeho krúžku:

http://www.vcelari.sk/category/vcelarske-kruzky/

Mgr. Matúš Šurín                                                m.surin.sp@gmail.com