Včelársky krúžok

Včelársky krúžok

od 1.1.2019 pri našej organizácií ZO SZV Prešov bol zriadený Včelársky krúžok.

Vedúci včelárskeho krúžku:     Mgr. Matúš Šurín

 

Internetová adresa včelárskeho krúžku je:

 

 

Mgr. Matúš Šurín                                                m.surin.sp@gmail.com