Vydávanie objednaných liekov

Vážené včelárky, vážení včelári!

Vydávanie objednaných liekov sa uskutoční v dňoch
29.7.2021 v čase 15:00 – 17:00
2.8.2021 v čase 15:00 – 17:00
5.8.2021 v čase 15:00 – 17:00

a to na parkovisku Reštaurácie „Čierny Barón“ v Prešove (staré kasárne).
Prosím doneste so sebou aj doklad o zaplatení.

Lieky sa budú vydávať aj počas Výročnej členskej schôdze a prednášky  15.8.2021 v Drienove.

Ján Choma
tel:0915924415

Pozvánka na výročnú schôdzu a prednášku

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Prešove

O B E Ž N Í K Č. 1/2021

Výbor ZO SZV v Prešove oznamuje:

Dňa 15. augusta 2021 o 13.00 hod. sa bude konať Výročná členská schôdza ZO SZV Prešov. Po výročnej schôdzi bude prednáška na tému, ošetrovanie včelstiev počas roka.

Miesto konania: Obec Drienov, Sála „Drienka“ na námestí.

Sála sa nachádza na 1. poschodí nad potravinami. Vchod do sály je na pravej
strane od vchodu do potravín (biele dvere).

Program

13:00
– Otvorenie výročnej schôdze
– Voľba návrhovej, volebnej a revíznej komisie.
– Hodnotiaca správa za rok 2020, program činnosti     pre rok 2021
-Správa o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
– Správa Revíznej komisie ZO SZV Prešov za rok 2020
– Diskusia
– Schválenie uznesenia
– Záver výročnej schôdze

14:00 začiatok prednášky.

Prednáška je na tému: „Technológia včelárenia“. Prednášať bude veľmi
skúsený včelár priateľ  VINC z našej základnej organizácie.

Vybavujeme aj prekvapenie v podobe folklórneho súboru.

Všetko bude prebiehať v súlade s platnými opatreniami voči kovidu.

Prosíme dobrovoľníkov (mladšie ročníky) z našej organizácie, aby prišli trochu
skôr cca 12:15 a pomohli s prípravou akcie.

V Bretejovciach 26.7.2021

za výbor

Predseda ZO SZV Prešov
Ing. Gabriel Nemčík