Vcelarský krúžok pri ZO SZV Prešov 2021/2022

Je nastavený na 2 roky.
Prvý započal v októbri 2018.
Najbližší nový krúžok bude otvorený až v š.r. 2021/2022.
Záujemcovia, hláste sa prosím od začiatku roku 2021…

Po absolvovaní možnosť skúšok v BB – kurz začínajúceho včelára.
Teoretická a praktická časť.
Teoretická mimo včelárskej sezóny, stretnutia cca každé 2 týždne cca na 2 h v poobedňajších hodinách počas pracovného týždňa priamo v PO.
Praktická počas včelárskej sezóny (cca od apríla) na včelnici v okolí PO.
Implementácia poznatkov aj z projektu BLESABEE.
Krúžok je bezplatný.

Náš včelársky krúžok dospelých do 2021

Vedúci včelárskeho krúžku:    Mgr. Matúš Šurín

email:     m.surin.sp@gmail.com