Pozvánka na 0.ročník otvorenia sezóny v Prešovskom kraji

Príloha: pozvánka

Slovenský zväz včelárov, Regionálna zložka
Prešovský kraj a Základná organizácia
Slovenského zväzu včelárov pri
Strednej odbornej škole lesníckej v Prešove

Vás pozývajú na

0.ROČNÍK OTVORENIA VČELÁRSKEJ SEZÓNY
V PREŠOVSKOM KRAJI SPOJENÝ S KONFERENCIOU O VČELÁRSTVE,
ktorý sa uskutoční

DŇA 23. 3. 2019

v priestoroch SOŠ lesníckej, Kollárova 10, Prešov

Program:

Príloha: Pozvánka
9:00 – 9:15      Otvorenie
9:15 – 10:45    Prednáška: Včelie produkty – p. Gabriel Foťko
10:45 – 10:00 Prestávka
11:00 – 12:30  Prednáška: „Chov včelích matiek a rozmnožovanie včelstiev
odložencami“ – p. Gabriel Foťko Pokračovať v čítaní „Pozvánka na 0.ročník otvorenia sezóny v Prešovskom kraji“

Zmena termínu objednávania liekov a vyplácania dotacií

Výbor ZO SZV Prešov oznamuje zmenu dátumu

Výberu členského na rok 2019 , VYPLÁCANIE DOTÁCIÍ ZA ROK 2018 a objednávania liekov

Členské a dotácie za opeľovaciu činnosť za rok 2018 sa budú vyplácať ešte aj dňa 14.2.201928.2 2019 v čase od 15.00 hod do 17.00 hod v priestoroch Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov.

Prosíme všetkých členov ZO SZV v Prešove, aby si dotácie prevzali z dôvodu zaslania výplatných listín na SZV Bratislava.