Zdravotná situácia k 25.4.2019

Zdravotná situácia včelstiev v našom regióne k 25.4.2019

Podľa nariadenia RVPS Prešov  Č.sp.:19/2019/000810

Ohnisko nákazy stanovište v katastry obce Petrovany č. KÚ 846058, parcela č. 1696/3

Ochranné pásmo nákazy moru včelieho plodu katastrálne územia obcí  : Petrovany, Kendice, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Drienov  

RVPS Zakazuje:   Presuny včelstiev (aj odložencov, zmetencov ), matiek, včelárskych zariadení v ohnisku, ochrannom pásme z ochranného pásma a do  ochranného pásma

RVPS Nariaďuje:  Likvidáciu všetkých rojov neznámeho pôvodu v ochrannom pásme.

 

 

k 18.10.2018 pozri prílohu RVPS_PO_20181018