Pozvánka na výročnú schôdzu a prednášku

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Prešove

O B E Ž N Í K Č. 1/2022

Výbor ZO SZV v Prešove oznamuje:

Dňa 12. júna 2022 o 9.00 hod. sa bude konať Výročná členská schôdza ZO SZV Prešov. Po výročnej schôdzi bude prednáška na tému, ošetrovanie včelstiev počas roka.

Miesto konania: Prešov v priestoroch  Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov.

 

Program

9:00
– Otvorenie výročnej schôdze
– Voľba návrhovej, volebnej a revíznej komisie.
– Hodnotiaca správa za rok 2021, program činnosti     pre rok 2022
– Správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022
– Správa Revíznej komisie ZO SZV Prešov za rok 2021
– Diskusia
– Schválenie uznesenia
– Záver výročnej schôdze

10:30 začiatok prednášky.

Prednáška je na tému: „Technológia včelárenia“. Prednášať bude
včelárka p.  Vincová  z našej základnej organizácie.

Prosíme dobrovoľníkov (mladšie ročníky) z našej organizácie, aby prišli trochu
skôr cca 8:30 a pomohli s prípravou akcie.

V Bretejovciach 13.5.2022

za výbor

Predseda ZO SZV Prešov
Ing. Gabriel Nemčík

Stretnutie výboru 5.5.2022

Dňa 5.5.2022 v čase 16:00 hod. v Pizza Restaurant Allegro  Masarykova 19 v Prešove  sa uskutoční výborová schôdza.

Prosím členov výboru, aby sa zúčastnili.

 

Predseda Ing. Gabriel Nemčík