O b e ž n í k č. 1/2020

V prílohe nájdete obežník  Pozvanka_obeznik1_2020

Základná organizácia

Slovenského zväzu včelárov v Prešove

O b e ž n í k  č. 1/2020

 

Výbor ZO SZV v Prešove oznamuje:

 

Dňa 26. januára 2020 o 9.00 hod. sa bude konať Výročná členská schôdza

ZO SZV v Prešove.

 

Miesto konania: Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov.

Stredná odborná škola sa nachádza pri železničnej a autobusovej stanici

oproti čerpacej stanici SHELL.

Program:      

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej, volebnej a revíznej komisie.
  3. Hodnotiaca správa za rok 2019, program činnosti pre rok 2020
  4. Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
  5. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2019
  6. Diskusia
  7. Schválenie uznesenia
  8. Záver

 

Výbor ZO SZV oznamuje:

 

  1. Výber členského na rok 2020 a VYPLÁCANIE DOTÁCIÍ ZA ROK 2019

Dotácie za opeľovaciu činnosť za rok 2019 s odčítaním členského poplatku sa budú vyplácať  pred začatím VČS dňa 26. januára 2020 o 7.00. hod. a 29.01. 2020 a 30.1. 2020 v čase od 15.00 hod do 17.00 hod v priestoroch Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov.

Prosíme všetkých členov ZO SZV v Prešove, aby si dotácie prevzali z dôvodu zaslania výplatných listín na SZV Bratislava. Preto prikladám splnomocnenie, ktorým môžete poveriť známeho k prevzatiu dotácie pokiaľ to z Vašej strany nebude možné.  

 

  1. Jarné prehliadky včelstiev pre rok 2020

Stretnutie asistentov úradného veterinárneho lekára (AUVL) sa uskutoční v čase, ktorý určí RVPS Prešov. Bližšie informácie budú zverejnené na presov.vcelari.sk

 

Na parkovisku bude pr. Daniel Valko  so včelárskymi potrebami počas VČS a po jej skončení, kontakt:0908 972 239.

 

V Prešove dňa 13.1.2020

 

Ing. Gabriel Nemčík                                                             PaedDr. Michal Čontofalský

predseda ZO SZV                                                                                 tajomník ZO SZV