Stretnutie AUVL , Prednáška , Zmena termínu zasadania výboru.

Vážení priatelia včelári.

Srdečne Vás pozývame na prednášku dňa  2.5.2019 o 16:00 hod. s témou  Technológia včelárenia. Prednáška sa uskutoční v priestoroch Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov.

V tomto čase bude zároveň  stretnutie Asistentov Úradného Veterinárneho Lekára (AUVL). Asistenti odovzdajú podklady jarných prehliadok včelstiev zdravotníkovi Mgr. Chomovi.

Zasadanie výboru, ktoré bolo plánované na 25.4.2019 sa prekladá na 2.5.2019.

Ing. Gabriel Nemčík       Predseda ZO SZV Prešov

 

 

Včelársky zájazd Poľsko Kamianna 11.5.2018 prihlasovanie

Vážení priatelia včelári

Tak ako sme na výročnej šlenskej schvôdzi  avízovali a odhlasovali tak výbor zorganizoval „Včelársky zájazd do Poľskej dedinky Kamianna“ , kde sa uskutoční aj prednáška majiteľa včelárskej farmy priateľa včelára Jaceka Nováka. Prevedie nás svojou prevádzkou a skanzenom, v jeho predajničke si budeme môcť kúpit aj včelárske pomôcky.

Chcel by som Vás poprosiť, aby ste si poznačili a rezervovali termín do svojho kalendára  11.5.2019 odchod autobusu bude 7:00 hod. Prešov  z pred reštaurácie čierny barón – predpokladaná cena zájazdu je 25 Eur na osobu v cene je zakomoponované – občerstvenie v reštaurácii, prehliadka prevádzky, prehliadka skanzenu, prednáška.

Sumu 25Eur na osobu je potrebné zaplatiť na účet našej organizácie

IBAN:  SK9109000000000096285900    v správe pre príjmateľa uvedte meno(á) za ktoré platíte.

Prosím o poslanie Emailu na adresu p. tajomníka:  conto@centrum.sk     prip. zavolať na jeho tel.    0915904112

alebo na adresu nášho pokladníka :   mikulasolejar@azet.sk   príp. zavolať na jeho tel. 0905700842

 

Predseda ZO SZV Prešov.

 

 

 

Upresnenie k výstave v Prešove

Vážené včelárky, Vážení včelári, Priatelia včelárenia

Už ako ste sa dočítali na našej stránke o pozvánke na akciu  O. ročník Otvorenia včelárskej sezóny v Prešovskom kraji spojený s konferenciou o včelárstve.

Upresňujeme pár dôležitých informácií. Akcia sa bude konať dňa 23.3.2019 v priestoroch SOŠ lesníckej, Kollárova 10, Prešov

Počas akcie bude prebiehať suťaž o najlepší med v okrese Prešov.

Včelár môže vzorku medu prihlásiť do súťaže dňa 22.3.2019 v čase od 14:00 do 15:00 hod.  v priestoroch SOŠ lesníckej, Kollárova 10, Prešov.  Vzorka musí býť v sklenenej 720 ml flaši (sklenený zavarací pohár šrubovací), aby sa na neho dal naskrutkovať vrchnák s pumpičkou.  

V pozvánke je spomenutý aj dodávaťel medzistienok p. Daniel Vaľko, ten sa ospravedlnil – nepríde.

 

Ing. Gabriel Nemčík

 

 

Zriadenie prístupu do CEHZ kočovní včelári

Vážení kočovní včelári,

CEHZ (centrálna evidencia hospodárských zvierat) zaslala na sekretariát SZV krátke inštrukcie k zriadeniu prístupu pre chovateľa, ktorý chce nahlásiť kočovanie:

 1. Prístup pre chovateľa, ktorý chce hlásiť kočovanie do CEHZ bude generovaný na rodné číslo.
 2. Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive Žiadosť o pripojenie do databázy CEHZ cez Prístup farmára, ktoré je prístupné na stránke Plemenárskych služieb Slovenskej republiky, š.p. https://pssr.sk/index.php/sk/tlaciva-centralnej-evidencie-hospodarskych-zvierat/. Pre jednoznačnú identifikáciu žiadateľa je nutné v žiadosti uviesť rodné číslo a presnú adresu bydliska. Ako registračné číslo chovu použite číslo pridelené CRV.
 3. Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať na adresu CEHZ uvedenú priamo v žiadosti.
 4. CEHZ Vám na Vašu kontaktnú adresu zašle prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. prihlasovacie údaje, a následne po prihlásení budete môcť nahlásiť plán kočovania. 

S pozdravom sekretariát SZV

Rozšírené termíny objednania liekov

Včelárky, včelári

Vzhľadom k tomu, že polovica členov našej organizácie si neobjednala lieky na tento rok pre svoje včelstvá , sme sa rozhodli, že buede možnosť si objednať lieky aj v termínoch 6.3. 2019  a 13.3.2019  a to v čase o 15:00-17:00, v priestoroch  Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov.

Prosím včelára,  ktorý si zakúpil lieky s potvrdenku s poradovým číslom 020, ktorá bola vydaná dňa 14.2.2019 (Štvrtok), aby sa ozval na tel. číslo

0915 924415  Jána Chomu

 

Pozvánka na 0.ročník otvorenia sezóny v Prešovskom kraji

Príloha: pozvánka

Slovenský zväz včelárov, Regionálna zložka
Prešovský kraj a Základná organizácia
Slovenského zväzu včelárov pri
Strednej odbornej škole lesníckej v Prešove

Vás pozývajú na

0.ROČNÍK OTVORENIA VČELÁRSKEJ SEZÓNY
V PREŠOVSKOM KRAJI SPOJENÝ S KONFERENCIOU O VČELÁRSTVE,
ktorý sa uskutoční

DŇA 23. 3. 2019

v priestoroch SOŠ lesníckej, Kollárova 10, Prešov

Program:

Príloha: Pozvánka
9:00 – 9:15      Otvorenie
9:15 – 10:45    Prednáška: Včelie produkty – p. Gabriel Foťko
10:45 – 10:00 Prestávka
11:00 – 12:30  Prednáška: „Chov včelích matiek a rozmnožovanie včelstiev
odložencami“ – p. Gabriel Foťko Pokračovať v čítaní „Pozvánka na 0.ročník otvorenia sezóny v Prešovskom kraji“

Zmena termínu objednávania liekov a vyplácania dotacií

Výbor ZO SZV Prešov oznamuje zmenu dátumu

Výberu členského na rok 2019 , VYPLÁCANIE DOTÁCIÍ ZA ROK 2018 a objednávania liekov

Členské a dotácie za opeľovaciu činnosť za rok 2018 sa budú vyplácať ešte aj dňa 14.2.201928.2 2019 v čase od 15.00 hod do 17.00 hod v priestoroch Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov.

Prosíme všetkých členov ZO SZV v Prešove, aby si dotácie prevzali z dôvodu zaslania výplatných listín na SZV Bratislava.

O b e ž n í k č. 1/2019

V prílohe nájdete Obežník č.1 /2019 – pozvánka na výročnú členskú schôdzu.

 

Príloha:  Pozvánka_obežník_1/2019

 

Základná organizácia

Slovenského zväzu včelárov v Prešove

O b e ž n í k č. 1/2019

 

Výbor ZO SZV v Prešove oznamuje:

 

Dňa 10. februára 2019 o 9.30 hod. sa bude konať Výročná členská schôdza

ZO SZV v Prešove.

 

Miesto konania: Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov.

Stredná odborná škola sa nachádza pri železničnej a autobusovej stanici

oproti čerpacej stanici SHELL.

Program:      

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej, volebnej a revíznej komisie.
 3. Ocenenie jubilantov.
 4. Hodnotiaca správa za rok 2018, plán činnosti pre rok 2019
 5. Správa o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
 6. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2018
 7. Návrh nákupu liečiv na rok 2019
 8. Návrh k zmenám Stanov SZV, Volebného poriadku SZV a Rokovacieho poriadku SZV.
 9. Návrh kandidátov na funkcie v zmysle Stanov SZV §16 bod 6, písm. e
 10. Informovanosť v zmysle GDPR
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

 

Výbor ZO SZV Prešov oznamuje: Pokračovať v čítaní „O b e ž n í k č. 1/2019“

Zdravotná situácia k 30.4.2020

Zdravotná situácia včelstiev v našom regióne (okres Prešov) k 30.4.2020

Podľa nariadenia RVPS Prešov  Č.sp.:741/2020 Ohnisko nákazy stanovište v katastry obce Víťaz č. KÚ 869724, parcela č. E552/1Ochranné pásmo nákazy moru včelieho plodu katastrálne územia obcí  :  Víťaz, Široké, Ovčie, Fričovce, Chminianské Jakubovany Zakazuje:   Presuny včelstiev (aj odložencov, zmetencov ), matiek, včelárskych zariadení v ohnisku, ochrannom pásme z ochranného pásma a do  ochranného pásma. RVPS Nariaďuje:  Likvidáciu všetkých rojov neznámeho pôvodu v ochrannom pásme.

Nariadené opatrenia trvajú až do zrušenia správnym orgánom.

Pozri prílohu. RVPS_PO_Vitaz_Opatrenia.tif.

 

Zdravotná situácia v našom regióne k 20.8.2019

RVPS Prešov Ruší opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu nariadene dňa 25.4.2019 v súvislosti s ohniskom moru včelieho plodu v katastri obcí Petrovany , Kendice, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Prešov v plnom rozsahu

k 20.8.2019.            pozri prílohu:  RVPS_PO_ 20190820_Petrovany 

 

Zdravotná situácia včelstiev v našom regióne k 25.4.2019

Podľa nariadenia RVPS Prešov  Č.sp.:19/2019/000810 Ohnisko nákazy stanovište v katastry obce Petrovany č. KÚ 846058, parcela č. 1696/3Ochranné pásmo nákazy moru včelieho plodu katastrálne územia obcí  : Petrovany, Kendice, Drienovská Nová Ves, Ličartovce, Drienov  RVPS Zakazuje:   Presuny včelstiev (aj odložencov, zmetencov ), matiek, včelárskych zariadení v ohnisku, ochrannom pásme z ochranného pásma a do  ochranného pásma. RVPS Nariaďuje:  Likvidáciu všetkých rojov neznámeho pôvodu v ochrannom pásme.

k 18.10.2018 pozri prílohu RVPS_PO_20181018

Výpočet poplatkov

Výpočet poplatkov

Dotácia za opeľovaciu činnosť:   1,91 €

Pre dotáciu boli brané počty včelstiev do 31.5.2018. /Podklady boli dodané z SZV Bratislava/

Pre platenie odvodov do SZV v Bratislave a ZO SZV Prešov boli brané počty včelstiev k 30.9.2018. /Podklady boli dodané z SZV Bratislava/

Poplatky do SZV Bratislava: 0,75 € na včelstvo Pokračovať v čítaní „Výpočet poplatkov“