Pozvánka na 1.ročník otvorenia sezóny v Prešovskom kraji

Prešov_pozvanka

dsfsd

Slovenský zväz včelárov, Regionálna zložka
Prešovský kraj a Základná organizácia
Slovenského zväzu včelárov pri
Strednej odbornej škole lesníckej v Prešove

Vás pozývajú na 1.ročník Otvorenia včelárskej sezóny v Prešovskom kraji spojený s konferenciou o včelárstve, ktorý sa uskutoční
dňa 14.3.2020 v priestoroch SOŠ lesníckej, Kollárova 10, Prešov

 

Program:


9:00 – 9:15    Otvorenie

9:15 – 10:45  Prednáška: 
       Prevencia a tlmenie chorôb včiel Doc. 
       MVDr. JurajToporčák, PhD.

10:45 – 12.15  Prednáška:  Technológia včelárenia    
        Ing.Ján Kopernický        

12:30 – 12:45  Prestávka

12:45 – 14:15 Nove smery vo včelárstve 
        doc. Ing. Róbert Chlebo, PhD.          

14:15-16:30   Možnosti použitia včelieho peľu pri rôznych 
       ochoreniach MUDr. Štefan Košlik CSc

16:30 – 16:45  Vyhodnotenie súťaže o najlepší med v okrese Prešov

16:45 hod.     Ukončenie 


Počas celého dňa bude ochutnávka rôznych druhov medu, medoviny a včelích  produktov a bude prebiehať  súťaž   „Najlepší med v okrese Prešov“.
(vzorky medov do súťaže môžete prihlásiť do 10.3.2020)

V priebehu dňa bude zabezpečený predaj včelích produktov a včelárskych potrieb firmami: včelí vosk – Daniel Valko, Sadecki Bartnik – Poľsko, výroba medzistienok Želovce – Ján Furák, výroba úľov-pán Kirňak, APIGOLD LIPTOVKÝ HRADOK – p. Michal Mačička, výroba úľov – p. Pavol Kollár, výroba úľov – p. Ľubomír Vajda, výroba úľov – p. Viliam Velček

 

Prednáška a objednanie liekov 27.2.2020

Vážené včelárky, Vážení včelári, Priatelia včelárenia

Výbor oznamuje svojim členom, že  dňa 27.02.2020  majú možnosť objednania liekov pre svoje včeličky od 16:00 hod. v priestoroch  Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov. Následne od 17:00  si môžu vypočuť zaujímavú prednášku z úst Gabriela Nemčíka staršieho.

Za výbor  Ing. Gabriel Nemčík

 

 

O b e ž n í k č. 1/2020

V prílohe nájdete obežník  Pozvanka_obeznik1_2020

Základná organizácia

Slovenského zväzu včelárov v Prešove

O b e ž n í k  č. 1/2020

 

Výbor ZO SZV v Prešove oznamuje:

 

Dňa 26. januára 2020 o 9.00 hod. sa bude konať Výročná členská schôdza

ZO SZV v Prešove.

 

Miesto konania: Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov.

Stredná odborná škola sa nachádza pri železničnej a autobusovej stanici

oproti čerpacej stanici SHELL.

Program:      

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej, volebnej a revíznej komisie.
 3. Hodnotiaca správa za rok 2019, program činnosti pre rok 2020
 4. Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
 5. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2019
 6. Diskusia
 7. Schválenie uznesenia
 8. Záver

 

Výbor ZO SZV oznamuje:

 

 1. Výber členského na rok 2020 a VYPLÁCANIE DOTÁCIÍ ZA ROK 2019

Dotácie za opeľovaciu činnosť za rok 2019 s odčítaním členského poplatku sa budú vyplácať  pred začatím VČS dňa 26. januára 2020 o 7.00. hod. a 29.01. 2020 a 30.1. 2020 v čase od 15.00 hod do 17.00 hod v priestoroch Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov.

Prosíme všetkých členov ZO SZV v Prešove, aby si dotácie prevzali z dôvodu zaslania výplatných listín na SZV Bratislava. Preto prikladám splnomocnenie, ktorým môžete poveriť známeho k prevzatiu dotácie pokiaľ to z Vašej strany nebude možné.  

 

 1. Jarné prehliadky včelstiev pre rok 2020

Stretnutie asistentov úradného veterinárneho lekára (AUVL) sa uskutoční v čase, ktorý určí RVPS Prešov. Bližšie informácie budú zverejnené na presov.vcelari.sk

 

Na parkovisku bude pr. Daniel Valko  so včelárskymi potrebami počas VČS a po jej skončení, kontakt:0908 972 239.

 

V Prešove dňa 13.1.2020

 

Ing. Gabriel Nemčík                                                             PaedDr. Michal Čontofalský

predseda ZO SZV                                                                                 tajomník ZO SZV

 

sv. Omša za účasti včelárov (sviatok sv. Ambróza) 7.12.2019 o 16:30

Pri príležitosti sviatku sv. Ambróza Vás rehoľa menších bratov Františkánov a Komunitná včelia záhrada v Prešove v spolupráci so Slovenským zväzom včelárov a Asociáciou včelárov Slovenska srdečne pozývajú na Ďakovnú svätú omšu za účasti včelárov z Prešova a okolia.

Svätá omša sa bude konať 07. decembra 2019 vo Františkánskom kostole sv. Jozefa o 16:30 hod.

Po svätej omši bude nasledovať stretnutie včelárov v priestoroch kláštora, kde vystúpia s prejavmi zástupcovia jednotlivých združení.

Príloha pozvánka

S pozdravom,

Gabriel Nemcik
Stanislav Kowalski
Komunitná včelia záhrada na Františkánskej bašte

Oznamy pre členov ZO SZV Prešov

Vážení priatelia včelári.

1, Dňa 28.11.2019 o 16:00 hod.  vás srdečne pozývame na včelársku prednášku, ktorú odprednáša RNDr. Čermáková z Ústavu včelárstva Liptovský Hrádok. Prednáška sa uskutoční v priestoroch Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov.

2, Dňa 28.11.2019 bude vyplácanie AUVL (jarné prehliadky RVPS)

3, Dňa 28.11.2019 sa budú dať objednať  časopisy, publikácie a multimediálne DVD z ponuky SZV.  Ponuku si môžete pozrieť tu

4, Pripomíname výmenu, výkup vosku a voštím 16.11.2019  o 9:00.hod. (v sobotu), v priestoroch:  areál bývalých kasárni Čierny Barón (parkovisko). Kontakt na Daniel Vaľko 0908 722239

5. Regionálna zložka SZV organizuje akciu Stropkovské dni medu Pozvánka a program.

Včelársky krúžok pri ZO SZV Prešov otvára kurz

Včelársky krúžok fungujúci pri Základnej Organizácií Slovenského Zväzu Včelárov Prešov

Otvára nový včelársky krúžok (kurz) pre začínajúcich dospelých včelárov na roky 2019/21.
Kurz je bezplatný, má teoretickú a praktickú časť.
Teoretická časť prebieha do apríla, stretnutia budú cca 3 x mesačne počas pracovného týždňa o 16:30.
.
V prípade záujmu kontaktujte: VceliaAlchymia@gmail.com alebo Facebook: Včelia Alchýmia.
Podrobnosti nájdete na facebooku: Včelia Alchýmia
Vedúci krúžku Matúš Šurin 0910 183 376

Oprava termínu výkupu vosku na deň 16.11.2019

Vážený priatelia

Dostali sme informáciu od p. Daniela Valka, že v dohodnutom termíne 26.10. 2019 sa nemôže zúčastniť vykúpu vosku, preto tento termín rušíme, a dohodli sme sa sním na  novom  termíne  na deň 16.11.2019  o 9:00.hod. (v sobotu), v priestoroch:  areál bývalých kasárni Čierny Barón (parkovisko).

Kontakt na Daniel Vaľko 0908 722239

 

výbor ZO SZV Prešov

 

 

Kurz pre začiatočníkov AUVL

Vážení priatelia včelári

Dňa 19.10.2019 Slovenský Zväz Včelárov organizuje  v Prešove začiatočný kurz pre budúcich AUVL (Asistentov Úradného Veterinárneho Lekára), kto ma záujem o tento kurz, nemal by váhať a mal by sa prihlásiť u nášho tajomníka do 9.10.2019. Tento kurz je pre našich členov bezplatný.

Po úspešnom absolvovaní tohto kurzu sa včelár stáva (Asistentom Úradného Veterinárneho Lekára) AUVL. Po poverení lekára z Regionálnej Potravinovej Správy (RVPS), asistent vykonáva zdravotné prehliadky včelstiev vo zverenom obvode. Každá prehliadka je samozrejme zaplatená.  Bližšie informácie podá náš tajomník.

 

Ing. Gabriel Nemčík