Pozvánka na výročnú schôdzu a prednášku

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Prešove

O B E Ž N Í K Č. 1/2021

Výbor ZO SZV v Prešove oznamuje:

Dňa 15. augusta 2021 o 13.00 hod. sa bude konať Výročná členská schôdza ZO SZV Prešov. Po výročnej schôdzi bude prednáška na tému, ošetrovanie včelstiev počas roka.

Miesto konania: Obec Drienov, Sála „Drienka“ na námestí.

Sála sa nachádza na 1. poschodí nad potravinami. Vchod do sály je na pravej
strane od vchodu do potravín (biele dvere).

Program

13:00
– Otvorenie výročnej schôdze
– Voľba návrhovej, volebnej a revíznej komisie.
– Hodnotiaca správa za rok 2020, program činnosti     pre rok 2021
-Správa o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
– Správa Revíznej komisie ZO SZV Prešov za rok 2020
– Diskusia
– Schválenie uznesenia
– Záver výročnej schôdze

14:00 začiatok prednášky.

Prednáška je na tému: „Technológia včelárenia“. Prednášať bude veľmi
skúsený včelár priateľ  VINC z našej základnej organizácie.

Vybavujeme aj prekvapenie v podobe folklórneho súboru.

Všetko bude prebiehať v súlade s platnými opatreniami voči kovidu.

Prosíme dobrovoľníkov (mladšie ročníky) z našej organizácie, aby prišli trochu
skôr cca 12:15 a pomohli s prípravou akcie.

V Bretejovciach 26.7.2021

za výbor

Predseda ZO SZV Prešov
Ing. Gabriel Nemčík

Zmena termínu kurzu chovu včelích matiek

Oznam z regionálnej  zložkz SZV (RZ SZV)

RZ SZV Prešovský kraj ma v pláne práce naplánovaný kurz chovu včelích matiek v termíne

22-23.5.2021 na SOŠ lesníckej v Prešove. Keďže sa v tomto čase kurz neuskutočnil z dôvodu nejasných epidemiologických pokynov požiadali sme o preloženie kurzu na termín 5-6.Júna 2021 na SOŠ lesníckej v Prešove. Žiadam Vás, aby ste sa predbežne prihlasovali na môj mail.

strela.g@centrum.sk

Maximálny počet účastníkov kurzu je 25 pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení.

S Úctou    Gabriel Foťko predseda RZ SZV Prešovský kraj.

 

 

Vianočné prianie

Krásne sviatky vianočné, veselé cesty polnočné, pod stromčekom veľký dar, na Silvestra pekný bál. Na tom bále ľahký krok, potom šťastný nový rok.

 

Výbor ZO SZV Prešov

Objednávanie časopisov a publikácií na rok 2021

Vážení priatelia včelári

Včelárske publikácie a časopisy, si môžete objednať u pokladníka na mailovej adrese: mikulasolejar@azet.sk,  do 28.11.2020.

Časopis Včelár 2021, Cena  12 €.

Časopis Včelárství 2021, Cena  18 €.

Kalendár Stolový 2021, Cena 2 €.

Včelársky zápisník  2021, Cena  0,50 €.

Pripadne ďalšie publikácie ktoré nájdete na stránke v odkaze : https://eshop.vcelari.sk/index.php?route=common/home#

 

Za výbor ZO SZV Prešov       Ing. Gabriel Nemčík

Posledné termíny vydávania objednaných liekov

Vážené včelárky, vážení včelári!

Vydávanie objednaných liekov sa uskutoční v dňoch
10.8.2020 v čase 15:30 – 17:00
13.8.2020 v čase 15:30 – 17:00

a to na parkovisku Reštaurácie „Čierný Barón“ v Prešove (staré kasárne).
Prosím doneste so sebou aj doklad o zaplatení.

Ján Choma
tel:0915924415

Vydávanie objednaných liekov

Vážené včelárky, vážení včelári!

Vydávanie objednaných liekov sa uskutoční v dňoch
20.7.2020 v čase 15:30 – 17:00
23.7.2020 v čase 15:30 – 17:00
27.7.2020 v čase 15:30 – 17:00
30.7.2020 v čase 15:30 – 17:00

a to na parkovisku Reštaurácie „Čierný Barón“ v Prešove (staré kasárne).
Prosím doneste so sebou aj doklad o zaplatení.

Ján Choma
tel:0915924415