Výpočet poplatkov

Výpočet poplatkov

Dotácia za opeľovaciu činnosť:   1,91 €

Pre dotáciu boli brané počty včelstiev do 31.5.2018. /Podklady boli dodané z SZV Bratislava/

Pre platenie odvodov do SZV v Bratislave a ZO SZV Prešov boli brané počty včelstiev k 30.9.2018. /Podklady boli dodané z SZV Bratislava/

Poplatky do SZV Bratislava: 0,75 € na včelstvo

Členský poplatok do ZO SZV Prešov: 12 € na včelára

Poplatok za včelstvá do ZO SZV Prešov: 0,5 € na včelstvo

 

Príklady výpočtov:

Výpočet 1.

Počet včelstiev k 31.5.2018: 10

Počet včelstiev k 30.9.2019:   10

Doplatok za lieky:   4,58 €

Dotácia za opeľovaciu činnosť: 10×1,91=19,10 €

Odvod do BA: 10×0,75=7,50 €

Odvod do ZO PO:10×0,5=5 €

Členské: 12 €

Spolu:19,10-7,50-5-12+4,58= -0,82 €

 

Výpočet 2 .

Počet včelstiev k 31.5.2018: 10

Počet včelstiev k 30.9.2019:   18

Doplatok za lieky:   4,58 €

Dotácia za opeľovaciu činnosť: 10×1,91=19,10 €

Odvod do BA: 18×0,75=13,50 €

Odvod do ZO PO:18×0,5=9 €

Členské: 12 €

Spolu:19,10-13,50-9-12+4,58= -10,82 €

Výpočet 3 .

Počet včelstiev k 31.5.2018: 10

Počet včelstiev k 30.9.2019:   5

Doplatok za lieky:   4,58 €

Dotácia za opeľovaciu činnosť: 10×1,91=19,10 €

Odvod do BA: 5×0,75=3,75 €

Odvod do ZO PO:5×0,5=2,50 €

Členské: 12 €

Spolu:19,10-3,75-2,50-12+4,58= 5,43 €

 

Výpočet 4 .

Počet včelstiev k 31.5.2018: 10

Počet včelstiev k 30.9.2019:   5

Doplatok za lieky:   0 € /včelár nekupoval lieky cez ZO SZV/

Dotácia za opeľovaciu činnosť: 10×1,91=19,10 €

Odvod do BA: 5×0,75=3,75 €

Odvod do ZO PO:5×0,5=2,50 €

Členské: 12 €

Spolu:19,10-3,75-2,50-12+ 0 = 0,85 €

 

 

Pokladník ZO SZV Prešov

Ing. Mikuláš Olejár