O b e ž n í k č. 1/2019

V prílohe nájdete Obežník č.1 /2019 – pozvánka na výročnú členskú schôdzu.

 

Príloha:  Pozvánka_obežník_1/2019

 

Základná organizácia

Slovenského zväzu včelárov v Prešove

O b e ž n í k č. 1/2019

 

Výbor ZO SZV v Prešove oznamuje:

 

Dňa 10. februára 2019 o 9.30 hod. sa bude konať Výročná členská schôdza

ZO SZV v Prešove.

 

Miesto konania: Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov.

Stredná odborná škola sa nachádza pri železničnej a autobusovej stanici

oproti čerpacej stanici SHELL.

Program:      

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej, volebnej a revíznej komisie.
 3. Ocenenie jubilantov.
 4. Hodnotiaca správa za rok 2018, plán činnosti pre rok 2019
 5. Správa o hospodárení za rok 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019
 6. Správa Revíznej komisie ZO SZV za rok 2018
 7. Návrh nákupu liečiv na rok 2019
 8. Návrh k zmenám Stanov SZV, Volebného poriadku SZV a Rokovacieho poriadku SZV.
 9. Návrh kandidátov na funkcie v zmysle Stanov SZV §16 bod 6, písm. e
 10. Informovanosť v zmysle GDPR
 11. Diskusia
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver

 

Výbor ZO SZV Prešov oznamuje:

 

1, Výber členského na rok 2019 a VYPLÁCANIE DOTÁCIÍ ZA ROK 2018

Členské a dotácie za opeľovaciu činnosť za rok 2018 sa budú vyplácať  pred a po skončení VČS, dňa 10.2.2019 a 14., 20.2 2019 v čase od 15.00 hod do 17.00 hod v priestoroch Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov.

Prosíme všetkých členov ZO SZV v Prešove, aby si dotácie prevzali z dôvodu zaslania výplatných listín na SZV Bratislava. Preto prikladáme splnomocnenie, ktorým môžete poveriť známeho k prevzatiu dotácie pokiaľ to z Vašej strany nebude možné.

 

Výška dotácie od štátu za minulý rok bola: 1,91€ za včelstvo.

Aktuálne členské poplatky na rok 2019 sú: 12,00€ členské pre ZO Prešov; 0,50€ za včelstvo pre ZO Prešov; a 0,75€ za včelstvo pre SZV Bratislava.

 

 1. Jarné prehliadky včelstiev pre rok 2019

Stretnutie asistentov úradného veterinárneho lekára (AUVL) sa uskutoční v čase, ktorý určí RVPS Prešov. Bližšie informácie budú zverejnené na presov.vcelari.sk

 

 1. Liečivá pre rok 2019 si budete môcť objednať u pr. Jána Chomu pred a po skončení VČS. Lieky si bude možné objednať ešte v termínoch 14.2.2019 aj  20.2 2019 v čase od 15.00 hod do 17.00 hod. v Strednej odbornej škole podnikania, Masarykova 24, Prešov u pr. Jána Chomu, kontakt: 0915 924 415.

 

Na parkovisku bude pr. Daniel Valko so včelárskymi potrebami počas VČS a po jej skončení, kontakt:0908 972 239.

 

V Prešove dňa 25.1.2019

 

predseda ZO SZV Prešov                                                                                                     Ing. Gabriel Nemčík

tajomník ZO SZV Prešov                                                                                                PaedDr. Michal Čontofalský

 

Príloha :  Pozvánka_obežník_1/2019

 

 

 

Cenník liekov na rok 2018

Druh liečiva Účinná látka Na počet včelstiev 1 balenie Cena 

s 20 % DPH ( EUR)

FORMIDOL doštičky kyselina mravčia 1-2 2 ks   2,49
GABON PF 90 fluvalinát 25 50 doštičiek 26,93
VARIDOL 125 amitráz 50 5 ml 2,35
VARIDOL 125 amitráz 50 5 ml   2,24
FUMIGAČNÉ PÁSIKY

papierové

vet.tech.

pomôcka

50 50 pásikov 2,80
M1 AER fluvalinát 30-40 2,5 ml   2,61
AVARTIN   B 90 amitráz 10    10 pásikov 2,38
BAYVAROL flumetrin 1-2 4 pásiky 7,00
HIVE CLEAN kyselina oxálová 20 500 ml Na cenu sa čaká
THYMOVAR tymol 5-7 10 pásikov 18,55
LEKÁRSKY ACETÓN Neposielame poštou. k aerosolovaniu prístr. VAT 01 1 liter  

 

4,50

 

Kyselina mravčia 1l (85% ná)

Neposielame poštou

 

 

 

1 liter

 

 

4,40

Kyselina šťaveľová

1 kg

 

10,60

Výbor ZO SZV v Prešov

 

Splnomocnenie

Podpísaný/á/:…………………………………………………..dátum narodenia: ………………………………….

bytom: …………………………………………………………………… číslo OP: ……………………………………..

splnomocňujem týmto

meno a priezvisko: ……………………………………dátum narodenia: ………………………………… ……..

bytom: …………………………………………………………………….číslo OP: …………………………………….

k týmto úkonom: …………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

V …………………………………….. dňa ……………………………..

……………………………………………………….

vlastnoručný podpis splnomocniteľa

 

 

 

 

 

 

 

Splnomocnenie

Podpísaný/á/:…………………………………………………..dátum narodenia: ………………………………….

bytom: …………………………………………………………………… číslo OP: ……………………………………..

splnomocňujem týmto

meno a priezvisko: ……………………………………dátum narodenia: ………………………………… ……..

bytom: …………………………………………………………………….číslo OP: …………………………………….

k týmto úkonom: …………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

V …………………………………….. dňa ……………………………..

……………………………………………………….

vlastnoručný podpis splnomocniteľa

 

 

V prílohe nájdete Obežník č.1 /2019 – pozvánka na výročnú členskú schvôdzu.

Príloha :  Pozvánka_obežník_1/2019