Pozvánka na 0.ročník otvorenia sezóny v Prešovskom kraji

Príloha: pozvánka

Slovenský zväz včelárov, Regionálna zložka
Prešovský kraj a Základná organizácia
Slovenského zväzu včelárov pri
Strednej odbornej škole lesníckej v Prešove

Vás pozývajú na

0.ROČNÍK OTVORENIA VČELÁRSKEJ SEZÓNY
V PREŠOVSKOM KRAJI SPOJENÝ S KONFERENCIOU O VČELÁRSTVE,
ktorý sa uskutoční

DŇA 23. 3. 2019

v priestoroch SOŠ lesníckej, Kollárova 10, Prešov

Program:

Príloha: Pozvánka
9:00 – 9:15      Otvorenie
9:15 – 10:45    Prednáška: Včelie produkty – p. Gabriel Foťko
10:45 – 10:00 Prestávka
11:00 – 12:30  Prednáška: „Chov včelích matiek a rozmnožovanie včelstiev
odložencami“ – p. Gabriel Foťko
12:30 – 12:45  Prestávka
12:45 – 14:15  Technológia včelárenia – p. Michal Vinc
14:15 – 16:30 Začínajúci včelári  – p. Gabriel Nemčík
16:30 – 16:45 Vyhodnotenie súťaže o najlepší med v okrese Prešov
16:45 hod.       Ukončenie

Počas celého dňa bude ochutnávka rôznych druhov medu, medoviny a včelích  produktov a bude prebiehať  súťaž   „Najlepší med v okrese Prešov“.
(vzorky medov do súťaže môžete prihlásiť do 22.3.2019)

V priebehu dňa bude zabezpečený predaj včelích produktov a včelárskych potrieb firmami: včelí vosk – Daniel Valko, Sadecki Bartnik – Poľsko, výroba medzistienok Želovce – Ján Furák, výroba úľov-pán Kirňak, APIGOLD LIPTOVKÝ HRADOK – p. Michal Mačička, výroba úľov – p. Pavol Kollár, výroba úľov – p. Ľubomír Vajda, výroba úľov – p. Viliam Velček.