Stretnutie AUVL , Prednáška , Zmena termínu zasadania výboru.

Vážení priatelia včelári.

Srdečne Vás pozývame na prednášku dňa  2.5.2019 o 16:00 hod. s témou  Technológia včelárenia. Prednáška sa uskutoční v priestoroch Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov.

V tomto čase bude zároveň  stretnutie Asistentov Úradného Veterinárneho Lekára (AUVL). Asistenti odovzdajú podklady jarných prehliadok včelstiev zdravotníkovi Mgr. Chomovi.

Zasadanie výboru, ktoré bolo plánované na 25.4.2019 sa prekladá na 2.5.2019.

Ing. Gabriel Nemčík       Predseda ZO SZV Prešov