Včelárska Nedela 4.8.2019

Vážené včelárky, vážení včelári!

Dovoľte mi aby som vás pozval na akciu „Včelárska nedeľa“, ktorá sa uskutoční dňa 4.8.2019 0 13:00 hod. v „Reštaurácií Eden“  (Bardejovska 29, Lubotice)

Program:

1, Otvorenie
2, Príhovor predsedu
3, Prednáška na tému: Liečenie včelstiev (prednášateľ Ing. Gasper)
4, Príjmanie nových členov do základnej organizácie
5, Občerstvenie vo forme guľášu
6, Voľná diskusia

Tešíme sa na vašu návštevu.

 

Za výbor ZO SZV Prešov Ing. Gabriel Nemčík