Odovzdanie vzoriek z uhynutých včelstiev, zmena priestorov objednávania liekov

Vážené včelárky a vážení včelári

Výbor ZO_SZV Prešov oznamuje členom organizácie.

Oznam číslo 1.

1, Z menu miesta objednávania liekov, nakoľko sú prázdniny, škola bude uzavretá. Preto vás prosíme, aby ste si v termínoch

3.3.2020 v čase 16:00 – 17:30

4.3.2020 v čase 15:30 – 17:00

lieky objednali v priestoroch  Pizza Restaurant Allegro Prešov ,  kde bude náš zdravotník.

 

Oznam číslo 2.

Na základe obežníka 7/2020,  ktorý je zverejnený aj na centrálnej stránke (nájdete ho aj tu) 

Výbor určil zodpovednú osobu na spracovanie údajov, zabalenie a odoslanie vzoriek:  PeaDr. Michala Čontofalského

Termín v našej organizácií bol výborom určený do 3.3.2019.

Vzorky môžete doniesť 3.3.2020 v čase 16:00 – 17:30 hod.  Pizza Restaurant Allegro Prešov, kde bude náš zdravotník.

 

 

Za výbor   Ing. Gabriel Nemčík