Stretnutie výboru 5.5.2022

Dňa 5.5.2022 v čase 16:00 hod. v Pizza Restaurant Allegro  Masarykova 19 v Prešove  sa uskutoční výborová schôdza.

Prosím členov výboru, aby sa zúčastnili.

 

Predseda Ing. Gabriel Nemčík