Oznamy

Priatelia včelári

1,  Vyplatenie peňazí pre  Asistentov Úradného Veterinárneho Lekára (AUVL) za prehliadky bude realizované 13.11.2021  o 10:00.hod. (sobota), v priestoroch:  areálu bývalých kasární Čierny Barón (parkovisko).

2, Vyplatenie dotácií členom, bude realizované ako každý rok v Januári .

za výbor

Predseda ZO SZV Prešov

 

Objednávanie časopisov a publikácií na rok 2022

Vážení priatelia včelári

Včelárske publikácie a časopisy, si môžete objednať do 28.11.2021 u pokladníka na mailovej adrese: mikulasolejar@azet.sk,  alebo cez SMS.

 

Časopis Včelár 2022, Cena  12 €.

Časopis Včelárství 2022, Cena  18 €.

Kalendár Stolový 2022, Cena 2 €.

Včelársky zápisník  2022, Cena  0,50 €.

Pripadne ďalšie publikácie, ktoré nájdete na stránke v odkaze :    https://eshop.vcelari.sk/

Vcelarský krúžok pri ZO SZV Prešov 2021/2022

Je nastavený na 2 roky.
Prvý započal v októbri 2018.
Najbližší nový krúžok bude otvorený až v š.r. 2021/2022.
Záujemcovia, hláste sa prosím od začiatku roku 2021…

Po absolvovaní možnosť skúšok v BB – kurz začínajúceho včelára.
Teoretická a praktická časť.
Teoretická mimo včelárskej sezóny, stretnutia cca každé 2 týždne cca na 2 h v poobedňajších hodinách počas pracovného týždňa priamo v PO.
Praktická počas včelárskej sezóny (cca od apríla) na včelnici v okolí PO.
Implementácia poznatkov aj z projektu BLESABEE.
Krúžok je bezplatný.

Náš včelársky krúžok dospelých do 2021

Vedúci včelárskeho krúžku:    Mgr. Matúš Šurín

email:     m.surin.sp@gmail.com

 

Vydávanie objednaných liekov

Vážené včelárky, vážení včelári!

Vydávanie objednaných liekov sa uskutoční v dňoch
29.7.2021 v čase 15:00 – 17:00
2.8.2021 v čase 15:00 – 17:00
5.8.2021 v čase 15:00 – 17:00

a to na parkovisku Reštaurácie „Čierny Barón“ v Prešove (staré kasárne).
Prosím doneste so sebou aj doklad o zaplatení.

Lieky sa budú vydávať aj počas Výročnej členskej schôdze a prednášky  15.8.2021 v Drienove.

Ján Choma
tel:0915924415

Pozvánka na výročnú schôdzu a prednášku

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Prešove

O B E Ž N Í K Č. 1/2021

Výbor ZO SZV v Prešove oznamuje:

Dňa 15. augusta 2021 o 13.00 hod. sa bude konať Výročná členská schôdza ZO SZV Prešov. Po výročnej schôdzi bude prednáška na tému, ošetrovanie včelstiev počas roka.

Miesto konania: Obec Drienov, Sála „Drienka“ na námestí.

Sála sa nachádza na 1. poschodí nad potravinami. Vchod do sály je na pravej
strane od vchodu do potravín (biele dvere).

Program

13:00
– Otvorenie výročnej schôdze
– Voľba návrhovej, volebnej a revíznej komisie.
– Hodnotiaca správa za rok 2020, program činnosti     pre rok 2021
-Správa o hospodárení za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021
– Správa Revíznej komisie ZO SZV Prešov za rok 2020
– Diskusia
– Schválenie uznesenia
– Záver výročnej schôdze

14:00 začiatok prednášky.

Prednáška je na tému: „Technológia včelárenia“. Prednášať bude veľmi
skúsený včelár priateľ  VINC z našej základnej organizácie.

Vybavujeme aj prekvapenie v podobe folklórneho súboru.

Všetko bude prebiehať v súlade s platnými opatreniami voči kovidu.

Prosíme dobrovoľníkov (mladšie ročníky) z našej organizácie, aby prišli trochu
skôr cca 12:15 a pomohli s prípravou akcie.

V Bretejovciach 26.7.2021

za výbor

Predseda ZO SZV Prešov
Ing. Gabriel Nemčík

Zmena termínu kurzu chovu včelích matiek

Oznam z regionálnej  zložkz SZV (RZ SZV)

RZ SZV Prešovský kraj ma v pláne práce naplánovaný kurz chovu včelích matiek v termíne

22-23.5.2021 na SOŠ lesníckej v Prešove. Keďže sa v tomto čase kurz neuskutočnil z dôvodu nejasných epidemiologických pokynov požiadali sme o preloženie kurzu na termín 5-6.Júna 2021 na SOŠ lesníckej v Prešove. Žiadam Vás, aby ste sa predbežne prihlasovali na môj mail.

strela.g@centrum.sk

Maximálny počet účastníkov kurzu je 25 pri dodržaní všetkých epidemiologických opatrení.

S Úctou    Gabriel Foťko predseda RZ SZV Prešovský kraj.

 

 

Vianočné prianie

Krásne sviatky vianočné, veselé cesty polnočné, pod stromčekom veľký dar, na Silvestra pekný bál. Na tom bále ľahký krok, potom šťastný nový rok.

 

Výbor ZO SZV Prešov

Objednávanie časopisov a publikácií na rok 2021

Vážení priatelia včelári

Včelárske publikácie a časopisy, si môžete objednať u pokladníka na mailovej adrese: mikulasolejar@azet.sk,  do 28.11.2020.

Časopis Včelár 2021, Cena  12 €.

Časopis Včelárství 2021, Cena  18 €.

Kalendár Stolový 2021, Cena 2 €.

Včelársky zápisník  2021, Cena  0,50 €.

Pripadne ďalšie publikácie ktoré nájdete na stránke v odkaze : https://eshop.vcelari.sk/index.php?route=common/home#

 

Za výbor ZO SZV Prešov       Ing. Gabriel Nemčík