Posledné termíny vydávania objednaných liekov

Vážené včelárky, vážení včelári!

Vydávanie objednaných liekov sa uskutoční v dňoch
10.8.2020 v čase 15:30 – 17:00
13.8.2020 v čase 15:30 – 17:00

a to na parkovisku Reštaurácie „Čierný Barón“ v Prešove (staré kasárne).
Prosím doneste so sebou aj doklad o zaplatení.

Ján Choma
tel:0915924415

Vydávanie objednaných liekov

Vážené včelárky, vážení včelári!

Vydávanie objednaných liekov sa uskutoční v dňoch
20.7.2020 v čase 15:30 – 17:00
23.7.2020 v čase 15:30 – 17:00
27.7.2020 v čase 15:30 – 17:00
30.7.2020 v čase 15:30 – 17:00

a to na parkovisku Reštaurácie „Čierný Barón“ v Prešove (staré kasárne).
Prosím doneste so sebou aj doklad o zaplatení.

Ján Choma
tel:0915924415

 

Oznam o Centralnej Evidencii Hospodárskych Zvierat

Priatelia včelári

 

Do pozornosti dávame, že podľa obežníka Obežník SZV č. 12/2020

 

Dôrazne upozorňujeme, že dotácia na opeľovaciu činnosť pre rok 2020 sa vypočítava podľa počtu včelstiev registrovaných v CEHZ k 31.5.2020 podľa Výnosu č. 536/2011-100, preto vo vlastnom záujme si skontrolujte údaje v CEHZ. Zodpovednosť za vzniknutú stratu z dotácií z dôvodu zlých údajov v CEHZ nesie chovateľ hospodárskych zvierat.

 

Komu nesedia počty včelstiev,  je potrebné to nahlásit, robi sa to elektronicky (najrýchlejšie), alebo poštou pomalé riešenie.

 

elektroniky je potrebné poslat prílohu číslo 3 ručne vypísanu, podpísanú  a oscenovanu alebo mobilom ofotenú na emailovú adresu cehz@pssr.sk

 

alebo prílohu číslo 3 poštou zaslať na adresu:

 

Plemenárske služby SR, štátny podnik , – ÚPZ Žilina ,

Centrálna evidencia hospodárskych zvierat (CEHZ) , Rosinská cesta 12, 010 08

 

Prilohu č. 3 najdete v tomto odkaze dole.

Vyhlaska-285-2017-O-identifikacii-a-registracii-vcelstiev.pdf (1.62 MB)

 

 

 

 

Zrušenie akcie 14.3.2019

Vážení priatelia včelári

S ohľadom na aktuálny vývoj situácie s koronavírus na Slovensku ako aj v súvislosti so zatvorením škôl akcia „1.ročník Otvorenia včelárskej sezóny v Prešovskom kraji“ spojený s konferenciou o včelárstve, ktorý sa mal uskutočniť
dňa 14.3.2020 v priestoroch SOŠ lesníckej, Kollárova 10, Prešov je zrušený.

Výstava sa uskutoční v náhradnom termíne v druhej polovici apríla, alebo v máji. O novom termíne Vás budeme včas informovať.

 

 

Oznámenie o zrušení plánovaných školení AÚVL

Vážení Priatelia včelári dovoľte, aby som tlmočil odkaz od Predsedu SZV Ing. Milana  Rusnáka .

Pozrite nižšie.

NPPC – Ústav včelárstva Lipovský Hrádok nám oznámil zrušenie kurzov AÚVL, ktoré sa mali konať dňa 13.3.2020 v Košiciach a dňa 27.3.2020 v Bratislave. Náhradné termíny budú zverejnené po odznení existujúcich zdravotných rizík na stránke Ústavu včelárstva LH.

Viac informácií nájdete tu: https://vcelari.sk/2020/03/oznamenie-o-zruseni-planovanych-skoleni-auvl/

Včelám Zdar!

S úctou k Vám

Predseda SZV Ing. Milan Rusnák

 

Odovzdanie vzoriek z uhynutých včelstiev, zmena priestorov objednávania liekov

Vážené včelárky a vážení včelári

Výbor ZO_SZV Prešov oznamuje členom organizácie.

Oznam číslo 1.

1, Z menu miesta objednávania liekov, nakoľko sú prázdniny, škola bude uzavretá. Preto vás prosíme, aby ste si v termínoch

3.3.2020 v čase 16:00 – 17:30

4.3.2020 v čase 15:30 – 17:00

lieky objednali v priestoroch  Pizza Restaurant Allegro Prešov ,  kde bude náš zdravotník.

 

Oznam číslo 2.

Na základe obežníka 7/2020,  ktorý je zverejnený aj na centrálnej stránke (nájdete ho aj tu) 

Výbor určil zodpovednú osobu na spracovanie údajov, zabalenie a odoslanie vzoriek:  PeaDr. Michala Čontofalského

Termín v našej organizácií bol výborom určený do 3.3.2019.

Vzorky môžete doniesť 3.3.2020 v čase 16:00 – 17:30 hod.  Pizza Restaurant Allegro Prešov, kde bude náš zdravotník.

 

 

Za výbor   Ing. Gabriel Nemčík

 

 

Termíny na objednávanie liekov

Vážené včelárky, Vážení včelári

Dávame do pozornosti termíny na objednávanie liekov pre včely členov našej organizácie.

3.3.2020 v čase 16:00 – 17:30

4.3.2020 v čase 15:30 – 17:00

10.3.2020 v čase 15:30 – 17:00

12.3.2020 v čase 15:30 – 17:00

Objednávanie bude prebiehať  v priestoroch Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov