Oprava termínu výkupu vosku na deň 16.11.2019

Vážený priatelia

Dostali sme informáciu od p. Daniela Valka, že v dohodnutom termíne 26.10. 2019 sa nemôže zúčastniť vykúpu vosku, preto tento termín rušíme, a dohodli sme sa sním na  novom  termíne  na deň 16.11.2019  o 9:00.hod. (v sobotu), v priestoroch:  areál bývalých kasárni Čierny Barón (parkovisko).

Kontakt na Daniel Vaľko 0908 722239

 

výbor ZO SZV Prešov