Včelársky krúžok pri ZO SZV Prešov otvára kurz

Včelársky krúžok fungujúci pri Základnej Organizácií Slovenského Zväzu Včelárov Prešov

Otvára nový včelársky krúžok (kurz) pre začínajúcich dospelých včelárov na roky 2019/21.
Kurz je bezplatný, má teoretickú a praktickú časť.
Teoretická časť prebieha do apríla, stretnutia budú cca 3 x mesačne počas pracovného týždňa o 16:30.
.
V prípade záujmu kontaktujte: VceliaAlchymia@gmail.com alebo Facebook: Včelia Alchýmia.
Podrobnosti nájdete na facebooku: Včelia Alchýmia
Vedúci krúžku Matúš Šurin 0910 183 376